YEDİKULE GÖĞÜS HASTANESİ

2010-06-16 13:32:00

      Tarihçesi   II. Dünya Savaşı sonunda Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük artış görülen verem hastalığının önlenebilmesi için 1950' li yıllarda Bakanlığımız, gayrimenkulun bir kısmı Balıklı Rum Vakfına ait olan Hastanemizi kiralamıştır. Hastanemiz Zeytinburnu ilçesinde olmasına rağmen o zamanlar, Yedikule' nin daha meskun bir yer olmasından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi adını almıştır. Şu an, Balıklı Rum Vakfına ait tarihi mimari özelliği olan tesisler ve hazineye ait olan parsel üzerinde yapılan ek binalarla takriben 60 dönümlük bir alan içinde 14 ayrı servis ve hizmet binasında faaliyette bulunmaktadır. 1980 yılında Hastanemiz bünyesinde Göğüs Cerrahi Merkezinin kurulmasıyla adı, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi olmuştur. 510 Standart kadro yatak kapasiteli Hastanemiz, Dahili, Cerrahi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları dallarında Trakya, Marmara ve Batı Anadolu bölgesine dolayısı ile tüm Türkiye' ye eğitim hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bu hizmet başta Tüberküloz, Astma Bronşiyale, KOAH, Kronik Akciğer Hastalıkları, Akciğer Kanseri olmak üzere tüm solunum sistemi hastalıklarını kapsamaktadır. Yılda 6000 civarında yatarak, poliklinik düzeyinde ise 50.000 in üzerinde hasta tedavi edilmektedir. Hastanemizde halen 7 Göğüs Hastalıkları servisinde toplam 34 uzman, 36 asistan, 3 Göğüs Cerrahi servisinde de 12 uzman ve 23 asistan bulunmaktadır. Ayrıca Biyokimya, Bakteriyoloji ve Patoloji Laboratuarları uzmanlarıkları alanında ayrı ayrı hizmet vermektedir. Adres, Telefon ve Diğer Bilgiler Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Me... Devamı