KARA KAPILARI

2010-01-20 11:07:00

  Edirnekapı (üstte solda) Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği kapı, Yedikule'deki Altunlu Kapı(Sağda), imparatorluk kapısıydı. Tüfenkhane Kapısı sonradan örülmüş, İstanbul'daki beş baruthaneden biri buradaymış.     Fener Kapısı'nın iç ve dış taraflarında ise Rum evleri, Patrikhanenin ve metropolitlerin konutları, Eflak ve Boğdan beylerinin sarayları varmış. Haliç'teki son kıyı kapısı Balat iskelesi'ne açılan Balat Kapısı'ydı. Bizanslılar buraya Porta imperial veya Porta Basiligue derlermiş. Çünkü imparatorlar deniz yoluyla Vlaherna Sarayı'na geldiklerinde bu kapıdan girerlermiş. Balat Kapısı ile Ayvansaray kapısı arasındaki küçük kapıcıklardan ikisinin adları ise Avcılar Kapısı ve Atik Mustafa paşa Kapısı. Avcılar Kapısı'nın üstünde halen Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Zafer Tanrıçası Nike'yi temsil eden bir figür bulunulmuş. Uluyol kentin en büyük caddesi olarak Ayasofya Meydanı'na ve Sarayın Babı Hümayun denilen kapısına uzanırmış. Osmanlı padişahları da Bizans imparatorları gibi sefere çıkarken askeri ve dini törenlerde hep bu kapıyı kullanmışlar. Yirmi üçüncü kapı Bizanslıların Ayios Romanos dedikleri Topkapı. Fetih sırasında bu kapı iki yanındaki burç ve duvarlarla birlikte yıkıldığından Fatih Sultan Mehmet, günümüze kadar ulaşan bu yapıyı yaptırmış. Bu kapının içinde ve dışında "Poşo" denilen çingeneler otururlarmış. Yirmi dördüncü kapı Yenikapı. Yenikapı Mevlevihanesi'nden dolayı Mevlenakapı adıyla bilinen bu kapı özgün yapısı bozulmadan günümüze kadar korunmuş tek sur kapısı özelliğini taşıyor. Yirmi beşinci kapı Silivrikapı. Camisi, hamamı, çar... Devamı